General Data Protection Regulation

Informații despre prelucrarea datelor Dumneavoastră personale

GDPRInformațiile de mai jos sunt destinate să vă ofere o imagine de ansamblu a prelucrării datelor dvs. personale și a drepturilor dvs. în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene privind protecția generală a datelor (General Data Protection Regulation).

Cine suntem noi?

Societatea responsabila este: SC Liren DG Impex SRL,  o societate română cu răspundere limitată,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/28019/1994, CUI 6766997, având sediul social situat în Strada Toamnei 105, București, Sector 2, adresa e-mail: office@liren.ro

Ofițerul Responsabil cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din cadrul SC Liren DG Impex SRL are următoarele date de contact: Săvoiu Laura Ana-Maria; Adresa: Strada Toamnei 105, București, Sector 2, adresa e-mail: office@liren.ro

Ce surse și date folosim?

Procesăm datele personale pe care le primim de la pacienții care solicita servicii de sănătate in cadrul companiei sau de la colaboratorii noștri care ne trimit date medicale ale pacienților care urmează sa primească servicii medicale in cadrul clinicii noastre.

De ce procesăm datele dvs. (scopul procesării) și care este baza legală?

Noi prelucram datele personale în conformitate cu prevederi le Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), precum si in conformitate cu alte legi locale relevante (de exemplu:  legislația privind sănătatea in munca, si altele, după caz).

Avem nevoie de istoricul dumneavoastră medical cat si de alte investigații (amprente dentare, fotografii intra si extra-orale, radiografii si CT) pentru a fi capabili sa realizam un diagnostic si un plan de tratament personalizat ținând cont de toate aceste informații.

Scopurile pentru care stocam si prelucrăm date cu caracter personal referitoare la Dvs.

Datele Dumneavoastră vor fi stocate in baza de date locala si pot fi consultate de echipa medicala care participa la stabilirea diagnosticului si efectuarea tratamentelor medicale in cadrul clinicii.

Uneori, o parte din aceste informații (nume si prenume, amprentele dentare, fotografii intra si extra-orale) sunt trimise si către laboratoare de tehnica dentara din Romania, cu care colaborează clinica noastră pentru realizarea lucrărilor protetice.

Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

Cât timp vor fi stocate datele dvs.?

Vom șterge informațiile dvs. personale după ce vor fi fost îndeplinite  scopurile pentru care au fost solicitate. Datele dvs. personale vor fi stocate atât timp cât suntem obligați din punct de vedere al legislației interne să facem acest lucru. Aceasta excepție de stocare a datelor rezultă din obligațiile legale locale (de exemplu: mențiuni legale referitoare la păstrarea istoricului medical).

Care sunt drepturile Dvs. în ceea ce privește protecția datelor ?

Puteți solicita informații despre procesarea datelor personale  prin intermediul Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal. Orice persoană vizată are următoarele drepturi, așa cum prevede Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (art. 15 – 18 si 21 GDPR):

  • Informare si acces la datele cu caracter personal;

Aveți dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.

  • Dreptul la rectificarea datelor.

Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor.

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  • Dreptul de a obiecta.

Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

  • Dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  • Dreptul la retragerea consimțământului.

În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. Retragerea se face in aceleași condiții ca si acordarea acestuia.

  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiți oricând doriți detaliile de contact de mai sus (Datele noastre de contact).

Vom încerca să răspundem cât mai rapid și complet tuturor întrebărilor și preocupărilor dumneavoastră și să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

Destinatarii unei obiecții

Pentru obiecții, in calitatea dumneavoastră de persoane vizate (prevăzută de Regulamentul 679/2016), cu privire la datele cu caracter personal pe care SC Liren DG Impex SRL le procesează, va puteți adresa Ofițerului Responsabil cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din cadrul SC Liren DG Impex SRL, Autorității Naționale Române de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau instanțelor judecătorești competente.

Pentru adresarea unei obiecții către SC Liren DG Impex SRL, va rugam menționați ca subiect „Obiecție’ si menționați numele dvs., adresa si data de naștere.